Diesel motori - boje dima ispušnih plinova

30.01.2021
Diesel motori - boje dima ispušnih plinova

Boje dima ispušnih plinova najčešće ukazuju na postojanje tehničkih problema u radu motora koje je uputno što prije otkloniti. 

Dim ispušnih plinova indicira promjenu u efikasnosti procesa izgaranja, a njegova boja pomaže pri dijagnostičkim aktivnostima. Smanjena efikasnost procesa izgaranja može biti posljedica lošeg omjera količine zraka, goriva i temperature zraka pri ubrizgavanju goriva u cilindar, ali tome isto tako mogu pridonijeti i neki nekontrolabilni no utjecajni čimbenici.

Općenito, moguće je tolerirati manju količinu dima nekoliko trenutaka nakon pokretanja motora, no ukoliko dim tijekom rada motora i dalje kontinuirano nastaje, njegova boja nam može pomoći pri određivanju uzroka koji ćemo na taj način lakše i brže otkloniti. U praksi se najčešće govori o dimu crne, bijele i plave boje.

Tako je dim crne boje moguće povezati s prebogatom smjesom u procesu izgaranja, dakle prevelikom količinom goriva, ili prevelikim opterećenjem motora (što je česta pojava na starijim radnim strojevima).

Prebogata smjesa može nastati kao posljedica nedovoljne količine zraka u odnosu na potrebnu, odnosno kao prevelika količina goriva u odnosu na ispravnu količinu zraka. U praksi se radi o potencijalno čitavom nizu uzroka:

 • Začepljen filter zraka,
 • Neispravni injektori,
 • Loše podešen početak ubrizgavanja,
 • Neispravna visokotlačna pumpa goriva,
 • Oštećen ili začepljen EGR hladnjak,
 • Oštećen ili istrošen turbo-punjač,
 • Oštećen hladnjak stlačenog zraka,
 • Prekomjerno ubrizgavanje goriva,
 • Oštećeni ventili u glavi motora,
 • Neodgovarajuća zračnost ventila,
 • Preniska kompresija zbog oštećenih klipnih prstenova
 • Itd..

Dim bijele boje, koji nadražuje oči, a karakterističnog je mirisa dizel goriva, ukazuje na nedovoljno visoku temperaturu prilikom ubrizgavanja goriva, odnosno na nepotpuno izgaranje goriva. U normalnim okolnostima, takav se dim može pojaviti tijekom pokretanja motora pri hladnim vremenskim uvjetima, kod motora nižeg stupnja kompresije i prekasnim paljenjem smjese. Radi se o nepotpunom procesu izgaranja tijekom kojeg neizgoreno gorivo stvara dim bijele boje, a koje često nakon kraćeg vremena rada motora u praznom hodu, njegovog zagrijavanja te time postignutog boljeg kompresijskog omjera i nestaje.

Međutim, u slučaju da je dim bijele boje s mirisom goriva stalno prisutan, uzroka može biti također više:

 • Neispravni injektori,
 • Neispravan kut početka ubrizgavanja,
 • Oštećen utor pera na koljenastom vratilu,
 • Neispravni razvodni mehanizam,
 • Niski stupanj kompresije,
 • Oštećeni klipni prstenovi ili košuljice cilindara,
 • Oštećene cijevi za gorivo,
 • Nizak tlak dobave do visokotlačne pumpe goriva,
 • Loša regulacija kuta početka ubrizgavanja na visokotlačnoj pumpi,
 • Itd.
   

Ako je pak nakon zagrijavanja motora prisutna i dalje prekomjerna količina bijelog dima, ali mirisa rashladne tekućine, potrebno je pregledati motor zbog mogućih unutarnjih propuštanja rashladne tekućine. Unutarnje propuštanje rashladne tekućine može kontaminirati i motorno ulje dajući mu pjenast, mliječan izgled. Čak i male količine rashladne tekućine koje uđu u komoru za izgaranje stvorit će bijeli ispušni dim.

Glavni uzroci za takvu vrstu kvara su:

 • Puknuće ili deformacija glave motora,
 • Puknuće bloka motora,
 • Kvar na brtvi glave motora uzrokovan pregrijavanjem.

Puknućem glava motora moguće je da rashladna tekućina procuri u jedan ili više cilindara.

Dim plave boje je gotovo uvijek posljedica zajedničkog izgaranja goriva i motornog ulja koje nekontrolirano ulazi u kompresijski prostor, a neki od razloga zbog čega se to događa su slijedeći:

 • Oštećeni ili istrošeni klipni prstenovi,
 • Oštećeni ili istrošene košuljice cilindara,
 • Oštećeni ili istrošene vodilice ventila,
 • Oštećene ili istrošene brtve vodilica ventila,
 • Prekomjerna razina motornog ulja,
 • Gorivo izmiješano motornim uljem,
 • Ispolirani cilindri,
 • Neodgovarajuće motorno ulje,
 • Itd.

Ukoliko na svome vozilu ili radnom stroju primjećujete promjenu u radu motora, te dim crne, plave ili bijele boje, koji kontinuirano nastaje tijekom rada motora, vrijeme je da se odmah posjeti radionica kako bi se izbjegao nastanak veće štete na motoru.