Turbopunjači

Turbopunjač je jedan od vitalnih dijelova motora koji, obzirom na izuzetno velika opterećenja, mora zadovoljiti najstrože kriterije i zahtjeve kvalitete i materijala izrade, a ipak se uslijed eksploatacijskih prilika može oštetiti.