Pumpe

Uz dobar nadzor vozila mogu se pratiti promjene u radu motora, te na taj način olakšati objektivno donošenje odluke o trenutku reparacije visokotlačnog sustava ubrizgavanja kojim će se troškovi eksploatacije vozila u preostalom ciklusu vozila držati na nižoj razini.