Kompletna obnova sustava za pripremu goriva

11.07.2022
testiranje injektora

Za štednju goriva svakodnevno možemo primjenjivati više mjera, od brige za ispravan tlak zraka u gumama kotača, do korištenja vozačkih tehnika za ekonomičnu vožnju. Međutim, u određenom trenutku sav trud vozača može biti nedovoljan za savladavanje povišenog utroška goriva i tada vrijedi zatražiti pomoć stručnjaka.

Vrlo važna komponenta za dobar rad motora i optimalnu potrošnju goriva kod svih suvremenih Common-Rail motora gospodarskih vozila su injektori goriva koji su danas još osjetljiviji na gorivo lošijeg sastava i prisutnost vode u gorivu. Često je samo povećana potrošnja goriva jedina indikacija za gorivom (pre)rano istrošene ili oštećene injektore, iako su moguća i javljanja grešaka u radu motora i to pojačano dimljenje na ispuhu te nepravilan rad motora.

Normalno trošenje u radu, kao i štetno djelovanje goriva lošijeg sastava te moguća prisutnost vode u gorivu, odraziti će se uvijek na sve komponente sustava za pripremu goriva na motoru te je stoga kod održavanja i popravaka nužno komponente promatrati kao cjelinu. Stoga, kada se utvrdi da povećanu potrošnju uzrokuju istrošeni injektori, preporuča se i provjera stanja VT-pumpe goriva te spojnih cjevčica.  

Upravo s ciljem da se postigne veća kvaliteta popravka, osmišljen je C-R servisni paket, kojim se u jednom koraku obnavljaju sve visoko opterećene komponente sustava za ubrizgavanje goriva. Pored bržeg i sveobuhvatnog popravka, korist za vlasnika vozila je i dvogodišnje jamstvo na ugrađene dijelove i izvršenu uslugu ukoliko se isto odradi u ovlaštenoj servisnoj radionici.

Primjenom C-R servisnog paketa poboljšavaju se radne performanse i pouzdanost motora, te izbjegavaju naknadni popravci koji mogu generirati nove troškove i isključivanja vozila iz rada. Pored optimalne potrošnje goriva, konačan rezultat za vlasnika je i ukupno bolja ekonomičnost vozila u radu.

Prednosti C-R servisnog paketa:

  • izbjegavanje dodatnih ili ponovljenih popravaka na sustavu za pripremu goriva
  • veća pouzdanost i bolje performanse motora u radu
  • kod zamjene svih injektora, VT-spojnih cjevčica i VT-pumpe goriva istovremeno, jamstvo za izvršene radove produljuje se na 2 godine
  • manja potrošnja goriva i smanjenje emisije štetnih plinova u ispuhu