Budućnost dizel motora – tehnološki iskorak radi bolje kvalitete zraka

19.03.2020
RDE - modern diesel cars - E6d-TEMP

Kako riješiti jedan od najvažnijih problema s kojima se suočavaju gradovi? Kako udovoljiti želji građana za čišćim zrakom? Kako to postići bez ograničavanja mobilnosti uvođenjem zona sa zabranama vožnje? Kvaliteta zraka u gradovima danas je glavni izazov i briga za sve.

Zahvaljujući novim ispitnim metodama kao i novim tehničkim rješenjima ostvarenim od strane Bosch-a, postignut je značajan tehničko-tehnološki iskorak u pogledu utjecaja na kvalitetu zraka.

Nova, poboljšana dizelska tehnika, rezultirala je novim pomakom u granicama onoga što je do sada bilo tehnički izvedivo, što pak vodi daljnjem smanjenju emisije dušičnog oksida te pritom dizel motor čini toliko ˝čistim˝ kao i benzinski. To znači da će dizel i dalje biti pristupačna alternativa u gradskom prometu te da će biti ekološki prihvatljiv zbog cijelog niza razloga.

Naime, dizelski motori imaju sve manji negativni utjecaj na klimu ukoliko su proizvedeni u skladu sa Euro 6 emisijskim standardom, te emitiraju oko 15% manje CO₂ u usporedbi s benzinskim motorom.

Zbog manje potrošnje goriva štede resurse, te smanjuju troškove za gorivo kod vozača koji prevaljuju velike udaljenosti.

Dizel motor je stoga i dalje apsolutno neophodan za postizanje klimatskih ciljeva EU-a. Bez dizel motora bi se ciljevi o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama koje je EU postavila za 2020. godinu i razdoblje nakon toga, vrlo teško ostvarili.

Uvođenjem filtera krutih čestica, dizel motori su prestali biti glavni izvori onečišćenja krutim česticama u gradovima.

Dodatno, vozila koja su opremljena najsuvremenijom dizelskom tehnikom neće imati značajan negativan utjecaj na količinu emisije dušičnih oksida u zraku – i to bez obzira na stil vožnje ili temperaturu motora u vozilu.

Prema ACEA (European Automobile Manufacturers Association), Euro 6d-TEMP dizelski motori emitiraju osjetno manje NOx u realnim uvjetima cestovne vožnje.

Prošle godine ukupno 270 osobnih automobila s dizelskim motorom prošlo je ne samo obavezni laboratorijski test za emisije štetnih plinova u skladu sa WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) standardom, već i RDE test (Real-Driving Emission), koji je postao obavezan kod registracija novih vozila od 1. rujna 2019. godine.

Emisija NOx u većini pregledanih dizelskih automobila bila je znatno ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti.

Stoga možemo reći da su moderna dizel vozila važna za mobilnost u budućnosti. Ona će za tvrtke i dalje igrati vrlo važnu ulogu u odabiru i kombiniranju različitih alternativa za potrebe mobilnosti. Jedno je sasvim jasno: oni koji često voze i prevaljuju velike udaljenosti nemaju drugu alternativu za dizel u srednjem roku. S malom potrošnjom goriva te niskom emisijom štetnih plinova i krutih čestica, moderni Euro 6d-TEMP dizel motori ne samo da zadovoljavaju nove, još strože eko-norme, već su pritom i ekonomični.

Za mnoge vozače vozila pogonjena dizel motorom će i u doglednoj budućnosti predstavljati najpovoljniji TCO (Total cost of ownership).