Common-rail servisni paketi i dvogodišnje jamstvo na popravak

13.04.2021
Common-rail servisni paketi za sve vrste vozila.

Tijekom eksploatacije vozila, uz opće trošenje vozila, dolazi i do trošenja pojedinih podsustava. Jedan od važnijih podsustava koji uslijed trošenja tijekom rada dovodi do lošijeg rada motora je sustav za pripremu goriva. Tako se primjerice istrošenost injektora za ubrizgavanje goriva manifestira kao nepravilan rad motora, pojava crnog ili bijelog dima ispušnih plinova, otežani start motora itd.

Loš rad injektora za ubrizgavanje goriva nastaje uslijed stvaranja tvrdokornih naslaga u injektorima, koji se u uvjetima visokog tlaka i temperature kao primjese iz goriva talože na dijelovima injektora, istrošenih dosjednih površina dijelova sapnice i kompleta ventila injektora, ali i unutarnjih mehaničkih oštećenja dijelova injektora koji mogu biti posljedica istrošenosti visokotlačne pumpe goriva te odvajanja mikro-čestica ležajnih površina pumpnih elemenata ili ležajeva pogonskog vratila pumpe.

Dijagnostikom vozila moguće je detektirati nepravilnost rada motora i injektora (u ograničenoj mjeri), uz dodatne radioničke provjere usporedbom povratnih količina goriva. Često su na taj način prikupljene informacije dovoljne za donošenje odluke o zamjeni injektora polazeći od pretpostavki da se radi o neispravnostima injektora nastalim uslijed trošenja u normalnoj eksploataciji vozila. Pritom se često zanemaruje utvrđivanje pravog stanja istrošenosti visokotlačne pumpe za gorivo, u slučaju da zadovolji kriterije osnovnih testova na vozilu koji su predviđeni u slučajevima kvarova sustava za pripremu goriva.

Tako pumpa za pripremu goriva može postizati potrebni tlak pa i protok, imati zadovoljavajuću regulaciju tlaka goriva, a da se istovremeno zbog istrošenosti pumpnih elemenata i ležajeva u pumpi ne primijeti odvajanje mikro-čestica koje isprva na mikrorazini oštećuje dijelove injektora, dok na kraju ne dođe do havarije pumpe i potrebe za opsežnim popravkom kompletnog sustava za pripremu goriva. Tako u kratkom vremenu dolazi do ponovnog, istovrsnog kvara, no ovaj put u većem opsegu.

Jedan od načina na koji je vjerojatnost takvog događaja moguće smanjiti je provjera izgleda regulacijskog ventila te finog filtera goriva na kojima je potrebno provjeriti dolazi li do gomilanja sitnih čestica metala, a drugi, mnogo pouzdaniji način je dodatna demontaža pumpe i pregled svih dijelova u rastavljenom stanju.

Iako su očekivane trajnosti sustava za ubrizgavanje prema primjerice proizvođaču sustava za pripremu goriva Bosch na osobnim vozilima 300 000 km, lakim gospodarskim vozilima 400 000 km, srednje teškim gospodarskim vozilima 750 000 km, teškim gospodarskim vozilima 1 600 000 km te radnim strojevima 12000 – 15000 radnih sati, u praksi se pokazalo da je stvarna trajnost sustava u većini slučajeva znatno kraća i općenito je uvjetovana kvalitetom održavanja i korištenog goriva.

Stoga je smisleno već kod prvih znakova istrošenosti uzeti u obzir sve rizike i razmotriti opciju kompletne obnove sustava za pripremu goriva, pošto je u slučaju parcijalnog popravka vozilo moguće relativno brzo popraviti, ali ne i eliminirati rizike naknadne havarije u slučaju prekomjerne istrošenosti visokotlačne pumpe goriva. Iako je sustavnim pristupom moguće izdvojiti kritične komponente, činjenica je da su u većini slučajeva sve komponente podjednako istrošene te da su se pojavom prvog znaka istrošenosti približile kraju svoga radnoga vijeka.

Iz tog razloga osmišljen je servisni C-R paket koji promovira pristup kompletne obnove sustava za pripremu goriva, čime se u jednom koraku obnove sve ključne visoko-opterećene i trošenju izložene komponente sustava.

Tako vlasnik vozila osim brzog popravka i potpunog dobiva i dvogodišnje jamstvo na izvršenu uslugu ukoliko se ona odradi u ovlaštenoj radionici te se prilikom popravka ugrade redom sve reparirane komponente.

Ugradnjom servisnog paketa gotovo se u potpunosti izbjegavaju iznenadni, opsežni i vrlo skupi popravci sustava za pripremu goriva, pri čemu se osjetno poboljšavaju radne performanse motora u usporedbi s radom motora s istrošenim sustavom za pripremu goriva te se prvenstveno smanjuje potrošnja i štetne emisije, a povećava se snaga i pouzdanost rada motora.

servisni paket